КАРИЕРА „КИРЧЕВО“

Находище „КИРЧЕВО“ с концесионна площ от 144 000 м², се намира на 6 км южно от с. Кирчево, община Ловеч. В кариера „ КИРЧЕВО ” добиваме червен пясъчник, за направа на бордюри и павета с различни размери. Пясъчниците са с топъл, наситен червен до кафяво червен цвят, плътни и много здрави. Паветата са подходящи, за настилки на пътища, пешеходни пътеки, паркинги и алеи. На територията на кариерата се намира производствен цех за цепене на павета. От добитите блокове червен пясъчник се произвеждат стандартни павета с размери 5 / 5 / 5 см, 7 / 7 / 7 см и 9 / 9 / 9 см. Технологията дава възможност за производство на павета с размери по индивидуални поръчки. С изключителната си здравина и интересен цвят, те са много подходящи за оформяне на различни екстериорни пространства.

Резултати от физико-механичните изследвания:

  • обемно тегло – 2.63 гр./cм³
  • специфично тегло – 2.665 гр./cм³
  • водопопиваемост – 1.16 %
  • якост на натиск във въздушно сухо състояние – 167.8 MPa
  • коефициент на мразоустойчивост – 0,98
  • изтриваемост по „Девал“ – 1.8%