КАРИЕРА „НАНОВИЦА“

Находище „НАНОВИЦА“ с концесионна площ от 75 000 м², се намира на 3 км източно от гр. Ябланица, в близост до махала Нановица. Административно , кариерата попада в Ловешка област. В кариера „НАНОВИЦА” добиваме мраморизиран варовик със светло до тъмно сив цвят. Материалът се характеризира с много висока твърдост и мразоустойчивост. При полиране, тези варовици показват много добри декоративни качества и е подходящ за вътрешни и външни облицовки и настилки.

Резултати от физико-механичните изследвания:

  • обемно тегло – 2.653 гр./cм³
  • специфично тегло – 2.78 гр./cм³
  • водопопиваемост – 1.284 %
  • якост на натиск във въздушно сухо състояние – 197.8 MPa
  • коефициент на мразоустойчивост – 0,89
  • изтриваемост по „Девал“ – 3%